[ARTIK] Cài đặt và khởi động ARTIK

[ARTIK] Cài đặt và khởi động ARTIK

Để board ARTIK có thể hoạt động ổn định ta cần cập nhật firmware và các gói phần mềm cho ARTIK. Board ARTIK hỗ trợ 2 hệ điều hành là Fedora và Ubuntu, bạn có thể lựa chọn tuỳ theo ý muốn. Để cài đặt, cập nhật các gói phần mềm, ARTIK cần được kết nối tới Internet. Trong bài viết này, MechasolutionVN sẽ hướng dẫn bạn cài đặt hệ điều hành, kết nối tới ARTIK và cấu hình kết nối Wifi.