Ước lượng tư thế con người - Human Pose Estimation

Ước lượng tư thế con người - Human Pose Estimation

Tiếp tục những chủ đề liên quan đến việc nhận diện thông qua sử dụng camera hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu việc ước lượng tư thế của con người. Nghe có vẻ lạ xa lạ nhỉ? Nhưng thực chất việc ước lượng tư thế được ứng dụng rất nhiều trong việc tạo ra các nhân vật trong thế giới Marvel, các ứng dụng y tế hiện đại, ..vv.