Cài đặt IDE cho ESP8266 và ESP32

Cài đặt IDE cho ESP8266 và ESP32

Trong bài trước mình đã nói về các phần cứng sử dụng trong Internet of Things và các phần cứng đó đều có thể lập trình được với Arduino IDE. Để có thể lập trình được với Arduino IDE, các bạn cần phải cài đặt các thư viện cần thiết cho mỗi board. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện một ví dụ nhỏ để kết nối bo mạch lập trình ESP8266 và ESP32 với thế giới Internet.

Tạo một webserver bằng esp8266

Tạo một webserver bằng esp8266

Ở bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn nạp code vào esp8266 bằng arduino IDE, vì bài viết này ở mức độ cơ bản nên tôi sẽ không hướng dẫn các bạn gì khó khăn cả.

Để bắt đầu học bất cứ ngôn ngữ nào hoặc môi trường nào chúng ta đều phải học bài học đầu tiên là helloworld. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn helloworld bằng webserver nhé!

Bo mạch lập trình IoT

Bo mạch lập trình IoT

Trong bài viết trước, mình đã tổng hợp lại cho các bạn một số thuật ngữ phổ biến và các công cụ thông dụng cho các dự án IoT. Tiếp theo trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một số bo mạch đơn giản để các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và xây dựng một dự án IoT cho riêng mình.