CODEINO: GIÁO DỤC THỜI ĐẠI 4.0

CODEINO: GIÁO DỤC THỜI ĐẠI 4.0

Trong kỉ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0, các lĩnh vực Robotic và IoT đóng vai trò quan trọng và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế, giáo dục cũng cần phải thay đổi. Giáo dục chính là nền tảng tri thức của sự phát triển đó và trẻ em ngày nay sẽ chính là tương lai của nền công nghiệp 4.0. Nhưng để dạy một đứa trẻ bắt đầu với Robotic và IoT thì phải làm như thế nào?