• Xem sản phẩm dạng danh sách
  • Xem sản phẩm dạng lưới
OUT Combo Raspberry Pi 3 Model B+ Cơ Bản

Sản xuất: Sony UK RS Components
Trọng lượng: 50

Sản xuất: Sony UK RS Components
Trọng lượng: 10

OUT Máy Tính Raspberry Pi 3 Model B+

Sản xuất: Mechasolution
Trọng lượng: 10

OUT Respeaker 4 mic

Sản xuất: Mechasolution
Trọng lượng: 10

Sản xuất: Mechasolution
Trọng lượng: 100

Sản xuất: Mechasolution
Trọng lượng: 100

OUT Raspberry Pi 4 Model B - 1GB RAM

Sản xuất: Sony UK RS Components
Trọng lượng: 50

OUT Raspberry Pi 4 Model B - 2GB RAM

Sản xuất: Sony UK RS Components
Trọng lượng: 50

OUT Raspberry Pi 4 Model B - 4GB RAM

Sản xuất: Sony UK RS Components
Trọng lượng: 50