Cài đặt IDE cho ESP8266 và ESP32

Cài đặt IDE cho ESP8266 và ESP32

Trong bài trước mình đã nói về các phần cứng sử dụng trong Internet of Things và các phần cứng đó đều có thể lập trình được với Arduino IDE. Để có thể lập trình được với Arduino IDE, các bạn cần phải cài đặt các thư viện cần thiết cho mỗi board. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện một ví dụ nhỏ để kết nối bo mạch lập trình ESP8266 và ESP32 với thế giới Internet.

[ARTIK] Cài đặt và khởi động ARTIK

[ARTIK] Cài đặt và khởi động ARTIK

Để board ARTIK có thể hoạt động ổn định ta cần cập nhật firmware và các gói phần mềm cho ARTIK. Board ARTIK hỗ trợ 2 hệ điều hành là Fedora và Ubuntu, bạn có thể lựa chọn tuỳ theo ý muốn. Để cài đặt, cập nhật các gói phần mềm, ARTIK cần được kết nối tới Internet. Trong bài viết này, MechasolutionVN sẽ hướng dẫn bạn cài đặt hệ điều hành, kết nối tới ARTIK và cấu hình kết nối Wifi.