[NodePi] NPM là gì và cách sử dụng

Ở bài thứ 2 trong series bài về NodeJS trên RPi, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về NPM và cách sử dụng NPM.


NPM là gì ? 

NPM - Node Package Manager là một trình quản lý các gói mở rộng dành cho NodeJS hay Javascript. Bạn có thể tìm thấy hàng nghìn, hàng triệu package ở đây. NPM cũng giống như Nuget dành cho C# và Composer dành cho PHP.

Bạn có thể sử dụng NPM qua 2 giao diện là: 

  • Website: bạn có thể đăng ký tài khoản và upload package của bạn / team của bạn tạo ra lên NPM hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ truy cập và tìm kiếm package mà mình đang cần

  • Dòng lệnh - CLI: bạn chỉ cần chạy dòng lệnh npm đơn giản là có thể sử dụng rồi đấy
npm

Làm việc với NPM

Bước 1: Tạo một thư mục chứa project 

mkdir /home/pi/nodepi
cd /home/pi/nodepi

Bước 2: Dùng NPM để khởi tạo project

 

Sau đó, các bạn điền các thông tin về project như: name, author, version, . . . như hình

Sau khi hoàn tất, các bạn sẽ được một file là package.json. File này chứa toàn bộ thông tin cấu hình và thông tin package mà bạn đã cài đặt cho project của mình.

 

Bước 3: Cài đặt package bằng NPM

Để cài đặt một package bạn chỉ việc chạy dòng lệnh đơn giản như sau:

npm install [package_name]

Thêm --save vào cuối dòng lệnh để thông tin package sẽ tự động lưu vào file package.json

Ví dụ: bạn muốn cài đặt package underscorebạn chỉ cần chạy dòng lệnh:

npm install underscore --save

XONG ! Toàn bộ các packages đã cài đặt sẽ nằm trong thư mục node_modules và dĩ nhiên sẽ không ai muốn copy thư mục này khi chia sẻ project với bạn bè vì nó được ví còn nặng hơn cả mặt trời, sao Neutron hay cả lỗ đen devil

Vì lý do đó mà chúng ta chỉ cần file package.json là đủ. Vì nó đã chưa toàn bộ thông tin về project cũng như các packages, chúng ta có thể cài đặt lại tất cả package chỉ với file package.json và câu lệnh npm install.

 

Bước 4: Thử nghiệm package vừa cài đặt

  • Tạo file index.js
nano index.js

 

  • Nhập đoạn chương trình sau vào và lưu lại
var _ = require("underscore");

var a = _.map({one: 1, two: 2, three: 3}, function(num, key){ return num * 3; });
console.log(a);

 

  • Chạy chương trình với dòng lệnh
node index.js

 

  • Kết quả của bạn sẽ là:
[3, 6, 9]

 

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong NPM là gì, thử cài đặt một package thông dụng là undescore và thử nghiệm một đoạn chương trình đơn giản sử dụng package vừa cài.

 

Hà Phương - Mechasolution.

Có thể bạn quan tâm ???