[NodePi] Cài đặt NodeJS lên Raspberry PI 3 B+

Để bắt đầu chùm bài về NodeJS trên Raspberry PI 3 B+, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NodeJS trên Raspberry PI 3 B+


Để cài đặt NodeJS trên Raspberry PI 3 B+, bạn chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản bên dưới:

 Bước 1: Chuẩn bị Raspberry PI đã được cài đặt hệ điều hành Raspian

Để bắt đầu, bạn phải đảm bảo rằng RPi của mình đã được cài đặt hệ điều hành Raspian mới nhất và đã cấu hình Internet đầy đủ.

 

Bước 2: Chạy các dòng lệnh sau để cài đặt

wget https://nodejs.org/dist/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv7l.tar.xz 
tar -xvf node-v4.3.2-linux-armv6l.tar.gz
cd node-v4.3.2-linux-armv6l
sudo cp -R * /usr/local/

 

Bước 3: Kiểm tra và chạy thử chương trình đầu tiên

Để kiểm tra bạn đã cài đặt thành công hay chưa và phiên bản bạn đã cài đặt là bao nhiêu. Hãy chạy dòng lệnh : 

node -v

Nếu hiện ra phiên bản (ví dụ: v8.12.0) là bạn đã thành công đấy.

 

Để viết chương trình đầu tiên, bạn dùng lệnh node để vào trình soạn thảo của NodeJS. Sau đó, nhập đoạn code NodeJS sau để kiểm tra (Enter để chạy):

console.log("Hello world")

Bạn sẽ nhận kết quả là câu "Hello world" được in ra màn hình. 

 

Kì tới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng NPM - Node Package Manager để cài đặt các thư viện cần thiết cho việc lập trình NodeJS.

 

Hà Phương - Mechasolution

Có thể bạn quan tâm ???