Kết nối Smartphone và Raspberry bằng Bluetooth

Raspberry PI là một chiếc máy tính nhúng mạnh mẽ so với giá tiền của nó. Tuy nhiên, ở thế hệ Raspberry PI 3 B+ (RPi) thì sức mạnh ấy còn được nhân lên gấp bội bởi RPi giờ đây đã tích hợp sẵn Wifi và Bluetooth rồi nhé ! 


Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn kết nối Smartphone của bạn với RPi thông qua Bluetooth nhé ! Nào cùng bắt đầu thôi . . .

 

1. Update & Upgrade RPi

Chạy 2 lệnh sau để update và upgrade RPi của bạn:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

 

2. Cài đặt một số thư viện Bluetooth

  • BlueZ là một dự án mã nguồn mở và chính thức trong giao thức kết nối Bluetooth của Linux. Nó hỗ trợ tất cả các giao thức kết nối Bluetooth and hiện tại đã trở thành một thành chính thức của Linux Kernel
  • Blueman cung cấp một giao diện than thiện với người dùng để điều khiển các thiết bị có kết nối Bluetooth

sudo apt-get install bluetooth blueman bluez

 

3. Khởi động lại RPi

sudo reboot

 

4. Cài đặt thư viện Python để giao tiếp Bluetooth (gửi / nhận dữ liệu) thông qua RFCOMM 

sudo apt-get install python-bluetooth

 

5. Kết nối Smartphone với RPi qua bluetooth

- Chạy câu lệnh sau để truy cập chế độ Bluetooth:

sudo bluetoothctl

- Bạn có thể dùng câu lệnh 'help' để tìm hiểu thêm các câu lệnh trong chế độ bluetooth. Ở đây, mình sẽ sử dụng những câu lệnh dưới đây để kết nối bluetooth:

[bluetooth]# power on

[bluetooth]# agent on

[bluetooth]# discoverable on

[bluetooth]# pairable on

[bluetooth]# scan on

- Sau khi chạy câu lệnh scan on, bạn sẽ thấy các thiết bị có đang sử dụng Bluetooth (smartphone, headphone, . .  .) trong cửa sổ Terminal. Trong bài này, mình sẽ kết nối với Samsung Galaxy Grand 2:

- Copy địa chỉ MAC smartphone của bạn sau đó ghép đôi (pair) với nó bằng câu lệnh:

pair [MAC address smartphone của bạn]

- Nhập secret code ở cả Smartphone và RPi

Nếu bạn kết nối thành công, bạn sẽ thấy màn hình như sau:

.

6. Download "BlueTerm" app trên AppStore hoặc PlayStore

7. Chạy đoạn code Python dưới đây

 

 

8. Thử nghiệm thôi !!!

- Chạy đoạn code Python trên

- Mở app BlueTerm trên điện thoại của bạn

- Chọn Connect device và kết nối với RPi của bạn

 

- Bây giờ hãy thử gõ một vài thông điệp trên BlueTerm và xem kết quả bên Terminal của RPi nhé !

 

Tham khảo: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/controlling-raspberry-pi-gpio-using-android-app-over-bluetooth  

 

Chúc các bạn may mắn và thành công

Hà Phương - Mechasolution Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm ???