Chạy LED trên RESPEAKER

Như đã giới thiệu trong bài blog: Giới thiệu và cài đặt ReSpeaker Mechasolution đã giới thiệu RESPEAKER có kết hợp hệ thống 12 đèn LED GRB. Trong bài blog này  tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy hiệu ứng đèn trên RESPEAKER


Mỗi đèn led APA102 có 1 chip driver phụ. Con chip này sẽ xử lý các thông tin đầu vào và đưa ra màu phù hợp vs các thông tin đó. Sau đó chúng sẽ giữ nguyên màu cho tới khi có 1 dòng lệnh mới.

 

Bước 1: khởi động SPI

Các bạn mở raspberry pi config lên qua câu lệnh:

sudo raspi-config

Sau đó các bạn chọn: interfacing option --> SPI --> Finish

 

Bước 2: Tải thư viện APA102 LED và các examples:

Các bạn mở một Terminal lên và chạy dòng command sau để clone file git về:

git clone https://github.com/respeaker/4mics_hat.git

Sau đó các bạn đi vào thư mục vừa clone:

cd 4mics_hat.git

Sau đó các bạn cài đặt các thư viện cần thiết qua câu lệnh:

pip install spidev gpiozero

Vậy là quá trình cài đặt đã xong

 

Bước 3: Test

Trong cùng Terminal đó, các bạn hãy chạy dòng command sau:

python pixels_demo.py

Các bạn sẽ thấy RESPEAKER của các bạn chạy đèn như một GOOGLE’S ASSISTANT

Các bạn hãy chạy dòng command sau trong một terminal khác:

cd /home/pi/4mics_hat
sudo nano pixels_demo.py

Các bạn sẽ thấy ở dòng:

pixels.pattern = GoogleHomeLedPattern(show=pixels.show)

Dòng này điều khiển RESPEAKER chạy pattern của Google’Assistant. Nếu các bạn muốn chạy led như Alexa Echo Dot, thì các bạn chỉ việc thay đổi “GoogleHomeLedPattern” thành “AlexaLedPattern”

 

Chúc các bạn thành công

 

Tham khảo

https://github.com/respeaker/4mics_hat/blob/master/pixels_demo.py

http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi/

Có thể bạn quan tâm ???