Cài đặt RESPEAKER 2 MICS trên RASPBERRY PI

Trong bài viết lần này, Mechasolution sẽ mang đến cho các bạn 1 sản phẩm nữa của Seeed, một “họ hàng” của respeaker 4 mics array đã được giới thiệu ở bài post https://mechasolution.vn/Blog/gioi-thieu-va-cai-dat-respeaker : đó là RESPERKER 2 MICS HAT FOR RASPBERRY PI


 

Cũng như RESPEAKER 4 MICS ARRAY, RESPEAKER 2 MICS là một microphone extension board của RASPBERRY PI. Với đầy đủ chức năng của RESPEAKER 4 MICS ARRAY cùng với kích thước chỉ bằng 1 nửa của RESPEAKER 4 MICS, RESPEAKER 2 MICS sẽ là một người bạn đồng hành rất phù hợp với Raspbery Pi vì không như 4 mics (khi lắp đặt respeaker 4 mics array thì không lắp đặt được gì thêm cho Raspberry pi), respeaker cho phép các bạn có thể kết nói picamera và một số module khác vào Raspberry Pi.

 

Respeaker 2 mics được cấu tạo thành từ:

  • 2 microphones
  • 2 grove interfaces
  • 1 nút ấn
  • 3.5mm audio jack
  • JST2.0 Speaker Out
  • 3 RGB LED

 

Cài đặt:

Bước 1: kết nối Raspberry Pi và Respeaker

Các bạn hãy gắn respeaker vào raspberry pi theo như hình vẽ

Bước 2: Cài đặt driver

Các bạn hãy đảm bảo rằng Raspberry Pi của mình đang sử dụng Debian 9 (cập nhật vào ngày 27/6/2018)

Sau đó các bạn hãy mở một Terminal lên, clone source code về và cài đặt theo dòng commands sau:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard.git

cd seeed-voicecard

sudo ./install.sh

reboot

 

Sau khi reboot thì RESPEAKER 2 MICS của các bạn đã sẵn sàng sử dụng. Để test xem quá trình cài đặt có thành công hay không, các bạn hãy cắm tai nghe hoặc loa vào Raspberry Pi của mình và chạy dòng command sau để xem có RESPEAKER có được cài đặt thành công không.

arecord -f cd -Dhw:1 | aplay -Dhw:1

 

Chú ý còn một cách thử nữa đó là sử dụng: audacity

 

Chạy LED trên RESPEAKER 2 MICS:

Để chạy được LED trên RESPEAKER các bạn chỉ cần mở một Terminal lên và chạy dòng commands sau:

sudo pip install spidev

cd ~/

git clone https://github.com/respeaker/mic_hat.git

cd mic_hat

python pixels.py


Chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại mà gởi mail về cho chúng tôi.

 

Tham khảo:

http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/

 

Phúc Khang - Mechasolution

Có thể bạn quan tâm ???