Cách viết bài trên Mechasolution.vn

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tuân theo các yêu cầu để viết bài trên mechasolution.vn 


Yêu cầu: 

  • Tiêu đề rõ ràng

  • Nội dung của bài viết: Font: (default); Font-size = 14

  • Tóm tắt bài viết ngắn gọn, tô màu xanh, có chèn đường phân cách ngang của ckeditor (như hình)

  • Hình + caption phải canh giữa
  • Code nhúng editor của arduino.cc, code ngắn thì có thể chèn script của ckeditor.

  • Tag những key liên quan đến bài viết
  • Copy nội dung nhớ để nguồn.

Có thể bạn quan tâm ???


Sản phẩm liên quan