Bài 6: Cập nhật thời gian cho Raspberry Pi

Raspberry Pi là một máy tính và hiển nhiên là sẽ có khả năng hiển thị thời gian. Thế nhưng, Raspi không có mạch thời gian thực (RTC – Real time clock) như những chiếc máy laptop, máy bàn… Chúng ta cần phải cập nhật thời gian cho nó mỗi khi nó được khởi động. Làm thế nào để làm điều đó ? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn !


Kiểm tra ngày giờ và múi giờ

Sử dụng lệnh date trong Terminal để kiểm tra ngày giờ hiện tại. Ngoài ra, các bạn còn có thể gõ man date để coi thêm những tùy chọn (option) khác.

Để kiểm tra múi giờ lần lượt các bạn gõ:

  • cd /usr/share/zoneinfo/
  • ls

Để truy cập thư mục zoneinfo rồi list ra.

Cách 1: Cập nhật theo ý muốn

Các bạn có thể cập nhật thời gian thủ công thông qua Terminal bằng các lệnh

  • date +%Y%m%d -s "20170101"

Cấu hình năm tháng ngày, thứ tự lần lượt là ngày tháng năm

  • date +%T -s "12:00:00"

Cài đặt giờ phút giây

Cách 2: Cấu hình theo múi giờ

Để chỉnh thời gian theo múi giờ các bạn chỉ cần copy một múi giờ từ thư mục zoneinfo đến /etc/localtime. Ở đây mình muốn cập nhật múi giờ Ho_Chi_Minh nên gõ lệnh:

  • sudo cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Cách 3: Tự đồng bộ từ NTP

Giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ biến đổi bằng cách sử dụng bộ đệm jitter.

Trên mạng Internet, NTP đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính theo UTC; trong môi trường LAN độc lập, NTP cũng thường được sử dụng để đồng bộ với UTC, nhưng về nguyên tắc nó có thể được sử dụng để đồng bộ với một mốc thời gian khác, ví dụ như múi giờ tại chỗ. Để cài đặt và sử dụng NTP các bạn làm như sau:

  • Cài đặt NTPdate: sudo apt-get install ntp
  • Cấu hình cho khởi động chung với Hệ điều hành: sudo update-rc.d ntp defaults
  • Khởi động NTP:  sudo /etc/init.d/ntp start

Một số lệnh NTP thông dụng khác:

  • Kiểm tra NTP đang làm việc: ntpq –p
  • Cập nhật thời gian cho 1 server khác: ntpdaten  –q <địa chỉ time_server>

Cách 4: Sử dụng Module Thời gian thực (RTC)

Chúng ta có thể sử dụng những cách phía trên khi có mạng một cách dễ dàng. Nhưng nếu không có mạng thì làm sao đồng bộ? Mỗi lần khởi động thì phải cấu hình thủ công? Phức tạp và mệt mỏi quá nhỉ? Để giải quyết tình huống đó, chúng ta có thể sử dụng Module RTC cho Raspi. Cách sử dụng này mình sẽ hướng dẫn các bạn ở một bài khác nhé !

Nguồn: tuanvd.com

Chúc các bạn may mắn và thành công !!!

Có thể bạn quan tâm ???