SPEECH TO TEXT với RASPBERRY PI và JASPER

SPEECH TO TEXT với RASPBERRY PI và JASPER

Trong bài blog này, MechasolutionVN sẽ giới thiệu một công cụ rất hữu ích cho các ứng dụng dựa trên giọng nói - Jasper. Jasper là một dịch vụ cung cấp cho Raspberry Pi, cho phép bạn có thể tích hợp Speech to Text và Text to Speech vào trong các ứng dụng của mình. Bên cạnh đó Jasper còn có thể chạy trên các nền tảng ArchLinux, Raspian và Debian.