Bài 10: Giao tiếp Arduino và Raspberry Pi (UART)

Bài 10: Giao tiếp Arduino và Raspberry Pi (UART)

Raspberry Pi vốn dĩ là một chiếc máy tính, nó có hầu hết mọi tính năng như một chiếc máy nhưng nhỏ gọn và hạn chế hơn. Vậy thì có thể sử dụng Raspberry Pi để giao tiếp với các loại mạch khác như Arduino Uno? SIM800L?... Câu trả lời là có nhé. Hôm nay bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn giao tiếp giữa Arduino và Raspberry Pi.

Bài 27: Cảm biến bụi PM2.5 - Dust sensor GP2Y10

Bài 27: Cảm biến bụi PM2.5 - Dust sensor GP2Y10

Trên thế giới, có rất nhiều dự án khảo sát về môi trường đang được thực hiện như đo về độ ẩm, nhiệt độ, độ ô nhiễm… Trong đó các nước như Ả Rập, Qatar đang có độ ô nhiễm không khí đáng cảnh báo. Để có thể đo được độ ô nhiễm đó, chúng ta sẽ dùng cảm biến bụi GP2Y10 để đo nhé.