[NodePi] Xây dựng API back-end đầu tiên với NodeJS

[NodePi] Xây dựng API back-end đầu tiên với NodeJS

Chào các bạn, qua 2 bài trong series về NodeJS trên RPi các bạn đã biết cách để cài đặt NodeJS và sử dụng NPM trên RPi rồi phải không nào ! Ở bài bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một thứ rất tuyệt mà chắc hẳn rất nhiều bạn nghĩ là sẽ không thể làm được đó chính là Xây dựng API back-end server trên RPi với NodeJS.