SPEECH TO TEXT với RASPBERRY PI và JASPER

SPEECH TO TEXT với RASPBERRY PI và JASPER

Trong bài blog này, MechasolutionVN sẽ giới thiệu một công cụ rất hữu ích cho các ứng dụng dựa trên giọng nói - Jasper. Jasper là một dịch vụ cung cấp cho Raspberry Pi, cho phép bạn có thể tích hợp Speech to Text và Text to Speech vào trong các ứng dụng của mình. Bên cạnh đó Jasper còn có thể chạy trên các nền tảng ArchLinux, Raspian và Debian.

Giới thiệu và cài đặt RESPEAKER

Giới thiệu và cài đặt RESPEAKER

Trong bài này, Mechasolution sẽ giới thiệu một thiết bị có thể được sử dụng cho nhiều dự án AI và Machine Learning - RESPEAKER 4 MICS ARRAY. Hơn nữa, thiết bị di động và dễ dàng kết nối với Raspberry Pi, một máy tính có chi phí thấp và mạnh mẽ. Vì vậy, nó có nhiều ứng dụng và nó sẽ là thiết bị hữu ích cho mọi người Machine Learning và những người đam mê Deep Learning.