Face-recognition - nhận dạng khuôn mặt chưa bao giờ dễ đến thế

Trong bài post lần này, Mechasolution sẽ giới thiệu với các bạn một thư viện cực kỳ thú vị, được phát triển bởi Ageitgey. Thư viện này sẽ cho phép các bạn sử dụng, áp dụng face-detection vào các ứng dụng của mình một các hiệu quả nhất.


Face-detection là một thư viện của python, được công bố lần đầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2017. Thư viện này là một công cụ cực kỳ hữu dụng cho các ứng dụng nhỏ và rất phù hợp với mục đích học tập và nghiên cứu. Độ chính xác của face-detection có thể lên đến 99,38%. Tuy nhiên khả năng nhận dạng của face-detection lại bị hạn chế bởi các điều kiện bên ngoài và phụ thuộc và resolution của các bức ảnh. Tuy nhiên, face-detection vẫn là một thư viện mạnh và hữu dụng cho các project với raspberry pi và face detection process.

Cài đặt

Cài đặt face-detection rất đơn giản. Các bạn hãy mở 1 terminal của raspberry pi của mình lên và chạy dòng command sau:

pip3 install face-detection

Sau khi đã cài đặt xong các bạn có thể mở một file python để test thử xem quá trình cài đặt có thành công hay không qua các command sau:

python3
import face-detection

Nếu không có báo lỗi thì quá trình cài đặt đã hoàn tất.

 

Face recognition với command line:

Face-detection cung cấp cho các bạn một công cụ để tìm gương mặt biết trước trong một folder hình ảnh (biết trước) bằng các so sánh một bức hình (chưa biết). Điều đặc biệt hơn là các bạn có thể dùng command line để chạy công cụ nầy.

Các bạn chỉ cần  chạy dòng command line sau:

face-recognition ./your_folder_of images ./unknown_pic

Nếu tìm được khuôn mặt thì command line sẽ trả ra tên file ảnh mà có sự trùng khớp nhiều nhất còn nếu không thì trả ra “unknown_person”

 

Face detection với python:

Các bạn hãy mở một file python lên bằng command line sau: sudo nano test.py

Sau đó Copy đoạn script sau vào test.py

import face_recognition

picture_of_me = face_recognition.load_image_file("đường dẫn tới hình của bạn")
my_face_encoding = face_recognition.face_encodings(picture_of_me)[0]

unknown_picture = face_recognition.load_image_file("đường dẫn tới hình chưa biêt")
unknown_face_encoding = face_recognition.face_encodings(unknown_picture)[0]

# Now we can see the two face encodings are of the same person with `compare_faces`!
results = face_recognition.compare_faces([my_face_encoding], unknown_face_encoding)

if results[0] == True:
    print("It's a picture of me!")
else:
    print("It's not a picture of me!")

Sau đó các bạn lưu code lại và chạy code bằng dòng command sau: python3 test.py

Nếu đúng là hình của các bạn thì command line sẽ trả ra “It’s a picture of me!”

Còn nếu k sẽ trả ra “It’s not a picture of me!”

 

Chúc các bạn thành công.

 

Tham khảo:

https://github.com/ageitgey/face_recognition

 

Phúc Khang - Mechasolution.

 

Có thể bạn quan tâm ???